👓Code lezen

Bij programmeren is het niet alleen belangrijk dat je code kunt schrijven, maar ook dat je code kunt lezen. Dit is bijvoorbeeld belangrijk als je samenwerkt met andere programmeurs. Maar ook als er in je eigen code een bug zit die je moet oplossen.

Onderstaande code is niet makkelijk te lezen.

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
int a, b, c, d=0;
cin >> c;
for(a = 0; a < c-1; a++) {
for(b = 1; b < c-a; b++) 
cout << " ";
for (d = 0; d <= 2*a; d++){ 
if(d==0 || d==2*a)
cout << "*";
else
cout << " ";}
cout << endl;}
for(a=0; a<2*c-1; a++)
cout << "*";
return 0;
}

Er zijn meerdere manieren om je code beter leesbaar te maken. Bijvoorbeeld:

 • Geef je variabelen duidelijke namen.

 • Gebruik commentaar als het niet gelijk duidelijk is wat een deel van de code doet.

 • Zorg voor een duidelijke opmaak. Door je code te laten inspringen aan het begin van een if-statement en een for-loop is het gelijk duidelijk welke code hierbij hoort.

 • Gebruik altijd een haakje open { en haakje sluiten } bij een if-statement en een for-loop.

Hieronder dezelfde code maar nu wel goed leesbaar:

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  int teller, spatie, rij, ster=0;
  cout << "Hoeveel rijen wil je zien?" << endl;
  cin >> rij;
 
  for(teller = 0; teller < rij-1; teller++) {
    /* Print de spaties */
    for(spatie = 1; spatie < rij-teller; spatie++) {
      cout << " ";
    }
    /* Print de sterren */
    for (ster = 0; ster <= 2*teller; ster++) {
      if(ster==0 || ster==2*teller){
       cout << "*";
      }
      else{
       cout << " ";
      }
    }
    /* Ga naar de volgende regel */
    cout << endl;
  }
  /* Print de laatste regel */
  for(teller=0; teller<2*rij-1; teller++){
    cout << "*";
  }
  return 0;
}

Opdracht Welke verschillen zie je tussen de twee codes in dit hoofdstuk?

Last updated