1. Programmeren, hoe te beginnen?

Als je nieuw bent met programmeren dan kan onderstaande video je op weg te helpen met het schrijven van je eerste C++ programma:

Hieronder een eerste C++ programma:

#include <iostream> 
using namespace std;

int main(){
 cout << "Hallo allemaal!"; 
 return 0;       
}

Opdracht 1.1

 1. Open de website https://replit.com/

 2. Maak een account aan

 3. Kies als template C++ en dan klik je weer op de knop Create Repl.

 4. Je ziet nu een editor waarin je je eerste C++ programma kan schrijven, hier kan je de C++ code die hierboven staat overnemen.

 5. In de console aan de rechterkant zie het resultaat van je programma

Gefeliciteerd, je hebt je eerste C++ programma geschreven!

Hieronder wordt het eerste C++ programma dat je geschreven hebt iets meer uitgelegd:

 • Je code staat in de functie main(). Alle code tussen de accolades { en } behoort tot de functie main. Het einde van de functie main is return 0;

 • Met het commando cout kun je tekst naar het scherm schrijven. In dit geval schrijven we de tekst “Hallo Allemaal”. cout is de afkorting van character out.

 • Elke regel in C++ wordt afgesloten met een ;

Zie regel 1 en 2 als commando's waarmee je programma altijd begint, je hoeft nog niet precies te snappen wat ze betekenen:

 • #include <iostream> importeert de library voor input en output functies. Dit zorgt ervoor dat het commando cout kan gebruiken.

 • using namespace std; -> Sommige functies staan in de standaard library van C++, deze heet std. Met deze regel kun je deze functies zonder std:: ervoor te typen

Met de opdracht cout kun je dus schrijven naar het scherm. Wat je wil schrijven naar het beeldscherm staat altijd rechts van de <<. Je kan zoveel cout commando’s gebruiken als je wil.

#include <iostream> 
using namespace std;

int main(){
 cout << "Hallo allemaal!" << endl; 
 cout << "Programmeren is leuk!" << endl;
 cout << "We leren C++";
 return 0;       
}

Opdracht 1.2 Wat doet het commando endl in bovenstaande code? Probeer de code uit in je C++ editor.

Zoals je kan zien, schrijf je teksten in C++ altijd tussen de aanhalingstekens c" ". Maar je kan ook getallen gebruiken in de cout. Bijvoorbeeld:

#include <iostream> 
using namespace std;

int main(){
 cout << 450 * 12;
 return 0;       
}

Je kan ook teksten en getallen combineren, je moet dan wel de tekst en het getal scheiden met een extra <<. Bijvoorbeeld:

cout << "De uitkomst van 450 * 12 = " << 450 * 12;

Opdracht 1.3 Probeer in C++ verschillende berekeningen uit met optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. Wat valt je op bij het delen?

Last updated