💻C++ en Visual Studio Code

Tot nu toe hebben we gebruikt gemaakt van de online versie van C++. Maar nu je de basis van C++ kent is het ook handig om C++ op je laptop te installeren. In de volgende stappen wordt uitgelegd hoe je Visual Studio Code kan installeren. Onderstaande stappen zijn geschreven voor computers met Windows. Heb je Linux of macOS, klik dan op onderstaande link.

Bron: https://code.visualstudio.com/docs/languages/cpp

In dit hoofdstuk leer je ook hoe je C++ code moet compileren en runnen in Visual Studio Code.

C++ installeren

Stap 1: installeer visual studio code

Stap 2: installeer C/C++ voor visual studio code

 • Open visual studio

 • zoek naar C++.

 • Klik Install.

Stap 3: installeer de compiler: Mingw-w64

Volg de instructies op de website: https://www.msys2.org/

Voer ook zeker stap 7 uit op de msys2 website, dit is de stap waar je de compiler installeert (pacman -S --needed base-devel mingw-w64-x86_64-toolchain).

Stap 4: voeg het pad van de Mingw-w64 bin folder toe aan de Windows PATH environment variable.

 • Open Windows Settings (instellingen).

 • Zoek voor Edit environment variables (omgevingsvariabelen bewerken).

 • Zoek voor de Path variable en dan klik Edit.

 • Klik New en voeg het Mingw-w64 bin pad toe aan het systeem pad. Het exacte pad hangt af waar je de compiler hebt geïnstalleerd. Een voorbeeld is: c:\mingw-w64\x86_64-8.1.0-win32-seh-rt_v6-rev0\mingw64\bin.

 • Klik OK

 • Herstart je computer

Stap 5: schrijf een eerste code

 • Open visual studio code

 • Kies voor File -> new text file (Ctrl + N)

 • Schrijf een C++ programma

 • Kies voor File -> Save (Ctrl + S) en sla je programma op als c++ programma.

Tip: Wil je de zwarte kleur van visual studio code aanpassen, ga dan naar File -> Preferences -> Color Theme.

Stap 6: compileren en runnen van je code

 • Voordat we C++ code kunnen runnen moeten we de code eerst compileren. Selecteer in het menu Terminal -> Run Build Task (Ctrl + Shift + B).

 • Kies de optie g++.exe builde active file

 • Als er nog fouten in je code zitten dan zie je de foutmeldingen in de Terminal (View -> Terminal) onderin.

 • Het compileren zet de .cpp file om naar een .exe file. Deze executable kun je uitvoeren met het commando .\NaamProgramma in de terminal. Bijvoorbeeld:

 • Als je een wijziging aan je code maakt vergeet dan niet deze wijziging eerst op te slaan en dan te compileren voordat je de nieuwe code kan runnen.

C++ compileren en runnen

In C++ zijn er nog meer manieren om je code te compileren en runnen in Visual Studio Code. Hieronder 2 opties:

Optie 2 Een andere optie om je programma uit te voeren is via de Terminal.

Julianne Polman, een oud-deelneemster van de EGOI legt beide opties uit in onderstaande video:

Last updated